[ZeroStation]_Thoái Ẩn | Out of Range – Nghệ sĩ Lê GiangDỰ ÁN “THOÁI ẨN” | PROJECT “OUT OF RANGE”
“Con người năng động nhất là khi họ không làm gì cả. Con người ít cô đơn nhất là khi họ chỉ một mình”
“never is man more active than when he does nothing, never is he less alone than he is by himself”
[Numquam se plus agere quam nihil cum ageret, numquam minus solum esse quam cum solus esset]
[Cato]
—–
Dự án Thoái Ẩn|Out of Range chính thức được khởi động!
Thông tin về dự án Thoái Ẩn|Out of Range:
Nghệ sĩ Lê Giang:
——
The project Thoái Ẩn|Out of Range has officially started!
Information about Thoái Ẩn|Out of Range project:
Artist Lê Giang:

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *