Y tá BỆNH VIỆN BÌNH TÂN ( Tp HCM )nói chuyện vô giáo dục và nhận cái kết đắngY tá bệnh viện bình tân trong lúc khám cho bệnh nhân đã có những hành động ,lời nói vô giáo dục với bệnh nhân .và cái kết đắng bị ông chú cho một bài học nhớ đời.. người ta nói lương y như từ mẫu mong rằng các bạn khoÁC trên mình chiếc áo của nghành y hãy luôn tôn vinh vẽ đẹp của nó

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa