25 thoughts on “Xuất bản Buồn của anh cover remix hát chay vlog

  1. Bạn hát remix nghe sôi nổi quá ha. Mặc dù bài hát này buồn nhưng không thể buồn được vì điệu bài hát quá sôi nổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *