17 thoughts on “Xổ Số Thủ Đô (Melodia Dla Zuzi – Marek i Wacek) – Piano Cover – Synthesia Tutorial

  1. Cố gắng nghe giai điệu. Không nghĩ đến nó đã ảnh hưởng đến xã hội ngày nay. Nó sẽ là bản nhạc hay. 😘😘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *