11 thoughts on “Xét xử nghệ sĩ hồng tơ.phạt 40 triệu đồng. Vì đánh bạc

  1. Cả cuộc đời làm nghệ thuật,một thời cũng rạng danh nhưng không ngờ cuối đời anh đã hủy hoại chính bằng những con bài đay nghiến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *