Xét nghiệm miễn phí cho người dân bị nước nhiễm dầuVTC Now | Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường thuộc Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch giúp tư vấn, xét nghiệm miễn phí cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi nước nhiễm dầu từ nhà máy nước sông Đà.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *