Xây dựng phần mềm trong Excel và VBA hoàn chỉnh – Nguyễn Duy TuânThiết kế phần mềm trên Excel và VBA, menu lệnh, userform, task pane, chữ chạy, treeview, listview unicode, ứng dụng chạy như phần mềm chuyên nghiệp. Đào tạo xây dựng phần mềm trong Excel chỉ có tại Công ty cổ phần Bluesofts.
(Mã nguồn chương trình này được cấp cho học viên tại Bluesofts)
(*) Chương trình đào tạo Excel và VBA nâng cao:
LEVEL1:

LEVEL2:

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

9 thoughts on “Xây dựng phần mềm trong Excel và VBA hoàn chỉnh – Nguyễn Duy Tuân

  1. Phương pháp tạo báo cáo quản trị với Add-in A-Tools: Phương pháp Drilldown trong Excel
    https://www.youtube.com/watch?v=jCB71lp1A3s

  2. Thiết kế giao diện phần mềm trên Excel đẹp, chuyên nghiệp không thua kém các phần mềm độc lập khác.
    Video này demo về tạo màn hình nền dạng full screen; Form Đăng nhập; Tùy biến thanh trạng thái Status Bar – Lần đầu tiên mình giới thiệu!
    https://www.youtube.com/watch?v=1WZoANYnMW4

  3. để xây dựng được phần mềm trong Excel tương tự như vậy, mình tự học VBA ở nhà được không hay nên tham gia 1 lớp học cụ thể ạ? :)))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *