Vừa làm vừa tập nhảy nhạc



Sau giờ lao động là tập thể dục bằng các điệu nhảy. Phần 1 : Bài nhảy 24 bước theo điệu disco

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://banglasemantics.net/category/lam-dep/

Leave a Reply