(VTC14)_"Kỳ nhân" tạc tượng Phật(VTC14) – Chùa Linh Ứng Bãi Bụt nằm ở lưng chừng núi Sơn Trà, Đà Nẵng có tượng Phật Quan Thế Âm cao nhất Việt Nam. Tác giả của bức tượng này là nhà điêu khắc Thụy Lam – người được mọi người biết đến với tư cách là tác giả của hàng chục pho tượng Phật đạt kỷ lục Việt Nam và châu Á.

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/du-lich

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *