Viwasupco lén xả nước súc rửa bể ra suối Đồng BãiVTC Now | Công ty nước sông Đà đã xả hàng nghìn mét khối nước súc rửa bể chứa ra suối Đồng Bãi (Thạch Thất, Hà Nội) mà chưa xuất trình được quy trình súc rửa và xả thải ra môi trường.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

One thought on “Viwasupco lén xả nước súc rửa bể ra suối Đồng Bãi

  1. Dcm. Đúng là thiên đường. Muốn làm gì là làm. Không cần quy trình. Không cần kiểm tra cm gì cả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *