Viwaco cấp nước trở lại nhưng không khẳng định chất lượngVTC Now | Ngày 17/10, nhà máy nước sông Đà (Viwaco)đã cấp nước trở lại khu vực Tây Nam Hà Nội sau một ngày bị cắt. Tuy vậy chất lượng đã an toàn hay…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply