VITV GIỚI THIỆU SÁCH “CẢM XÚC LÀ KẺ THÙ SỐ MỘT CỦA THÀNH CÔNG 2” (bản chính thức)Sách “Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công 2” do thương hiệu CLAZO (viết sách cho người nổi tiếng) liên kết xuất bản và được phát hành độc quyền tại hệ thống nhà sách FAHASA và trang FAHASA.COM từ 25/11/2019.
Link mua sách online:
#clazo, #lethamduong, #fahasa

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa