VILLA SAIGON : NGHỆ SĨ BRUNO GRASSER[en français plus bas]
CHƯƠNG TRÌNH LƯU TRÚ SÁNG TÁC VILLA SAIGON : NGHỆ SĨ BRUNO GRASSER
Tham gia chương trình nghệ sĩ lưu trú Villa Saigon, Bruno Grasser đã có cơ hội khám phá nét kiến trúc của thành phố Hồ Chí Minh và anh cũng rất ấn tượng với quá trình đô thị hóa diễn ra tại đây.
Suốt 3 tháng lưu trú, anh đã có dịp đồng hành cùng với các bạn sinh viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, cùng nhau cộng tác để tạo nên một mô hình nổi trong không gian, lấy cảm hứng từ những di sản kiến trúc của thành phố có nguy cơ bị biến mất. Kết quả của sự cộng tác chính là triển lãm Floating Memories đã diễn ra tại trường Đại học Kiến trúc. Cùng nhìn lại những hình ảnh triển lãm nhé!
Chương trình Villa Saigon nhận được sự hỗ trợ từ Viện Pháp tại Paris.
***
RÉSIDENCE DE CRÉATION VILLA SAIGON : BRUNO GRASSER
Grâce au programme de résidence d’artistes Villa Saigon, Bruno Grasser a pu découvrir l’architecture d’Ho Chi Minh-Ville et s’intéresser à son urbanisme.
Durant ses 3 mois de résidence, il a notamment eu l’occasion de collaborer avec des étudiants de l’Université d’Architecture d’Ho Chi Minh-Ville. Ils ont travaillé, tous en ensemble, sur la fabrication de maquettes flottantes dans les airs s’inspirant d’une sélection du patrimoine architecturale de la ville, voué à disparaître avec le processus de densification urbaine. Cette collaboration a donné lieu à l’exposition Floating Memories à l’Université d’Architecture. Découvrez les coulisses de sa résidence.
La Villa Saigon bénéficie du soutien de la Fabrique des résidences de l’Institut français.
#VillaSaigon #résidencesdecréation #chươngtrìnhnghệsỹlưutrú #BrunoGrasser

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *