[Vietsub] Phỏng vấn của Seeker ngày 18.8 | Tuổi tâm hồn của Hùng "lão sư"là bao nhiêu ?| Trans: P.Thảo, Đậu | Time: LuLu | Typeset+Enc: Đậu |
Brought to you by Hùng Tử Kỳ 熊梓淇 SpeXial Dylan VNFC.
Chúc các bạn xem video vui vẻ ~

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://banglasemantics.net/category/lam-dep/

2 Responses to “[Vietsub] Phỏng vấn của Seeker ngày 18.8 | Tuổi tâm hồn của Hùng "lão sư"là bao nhiêu ?”
  1. Thùy Cù thị 30/10/2019
  2. Lục Thần 30/10/2019

Leave a Reply