Vietsub 2MV Big Show X NineX Cửu Thiếu Niên Đoàn diễn viên phim ‘Ôi!Hoàng đế bệ hạ của ta’Information
Song : Big Show
Singer : X Nine
X Cửu Thiên niên đoàn
Member : Bành Sở Việt ( Leader )
Ngũ Gia Thành ( Leader )
Hạ Chi Quang ( Dancer )
Quách Tử Phàm ( Dancer )
Cốc Gia Thành ( Rapper )
Yên Hủ Gia ( Rapper )
Trần Trạch Hy ( Rapper, dancer )

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *