Việt Nam sử lược | Thời kỳ Nam Bắc phân tranhThời kỳ Nam Bắc phân tranh
Lịch triều lược kỷ – Nam triều Bắc triều

* Xem lại các livestream trên youtube: bit.ly/2lUbGJr

Sách: Việt Nam sử lược
Tác giả: Trần Trọng Kim
Nhà xuất bản văn học

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *