Việt Nam sử lược | Cận kim thời đạiQuyển 5: Cận kim thời đại
Thế tổ – Thánh tổ

* Xem lại các livestream trên youtube: bit.ly/2lUbGJr

Sách: Việt Nam sử lược
Tác giả: Trần Trọng Kim
Nhà xuất bản văn học

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply