Vật tự do nam; CK97Kg Ngô Văn Lâm (Quân đội) VS Vũ Văn Xưởng (Bắc Ninh)Đây là một trong những trận đấu thuộc nội dung vật tự do nam – Giải vô địch vật cổ điển, vật tự do toàn quốc 2016; tổ chức tại Thái Nguyên từ 24 – 29/7/2016.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://banglasemantics.net/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa