Vào Rừng Hái Mộc NhĩMộc nhĩ rừng thường mọc trên những thân cây muc nát, vaog mùa có mưa nhiều, mọc chủ yếu môi trường ẩm ướt, chúng thường mọc 1 dến 2 tuần là khô héo, có một số thì bị ốc đá, côn trùng ăn sạch.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa