Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội – Cận Cảnh Trường Đại Học Đầu Tiên Ở Việt Nam – 23-06-2019Mọi Người Hãy Nhấn Nút Đăng Ký Để Ủng Hộ “ĐI CHÙA TV” nhé ! ✅ Cảm Ơn Mọi Người Đã Xem Video ! Văn Miếu – Quốc Tử Giám (chữ Hán: 文廟 – 國子監)…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa