24 thoughts on “Ứng dụng kiểm tra sức khỏe trên Smartphone tốt nhất

  1. sao trên j7prime khi tải về giao diện nó khác tôi không biết bấm thế nào mong được chỉ rõ,cám ơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *