[TVShow] Diễn Viên Xin Mời Vào Chỗ 2019 | Tập 6 (Phần 2) | Trương Triết Hạn (Full HD 1080p)Trương Triết Hạn, Trần Dao, Hình Phi và Nhan Trác Linh cùng diễn đoạn phim ngắn “Mặt Nạ” có nội dung phim “Đại Minh Cung Từ”. Do Tencent Video độc quyền phát sóng chương trình nên không thể upload đầy đủ đoạn phim này, các bạn có thể xem ở đây: với khoảng thời gian 01:31:13-01:48:50.

Vietsub:

Xem đầy đủ các tập tại đây:

Vietsub Tập 6 (HD 720p): will be updated

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

One thought on “[TVShow] Diễn Viên Xin Mời Vào Chỗ 2019 | Tập 6 (Phần 2) | Trương Triết Hạn (Full HD 1080p)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *