29 thoughts on “TUT Blend Retouch & Share Màu Tây Cực Đẹp

  1. link bi loi roi ko tai dc bac oi.cho minh xin voi ak. huyduc1708@gmail.com

    link bi loi roi ko taidc bac oi.cho minh xin voi ak.huyduc1708@gmail.com

  2. chào bạn mình theo doi kênh của bạn từ đầu .bạn có thể cho mình xin ban photoshop cc2018 dc ko . mình cảm ơn bạn nhiều . cadoanvinhue@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *