Tụng Kinh Phật Này Trong Nhà Hưởng Lộc Trời Ban Sức Khỏe Vận May Tự Tìm Đến – Kinh PhậtTụng Kinh Phật Này Trong Nhà Hưởng Lộc Trời Ban Sức Khỏe Vận May Tự Tìm Đến – Quý vị Đạo Hữu hãy đăng ký Kênh để xem video mới:
Fangape:

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam mô Dược sư Lưu ly Quang Vương Phật.
Nam Mô đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát.
Nam Mô Thập Phương Chư Phật.
Nam Mô Thập Phương Chư Bồ Tát.

Kính chúc các bạn và quý phật tử thân tâm thường an lạc tật bệnh tiêu trừ căn lành tăng trưởng phát bồ đề tâm tin sâu nguyện thiết chuyên niệm hùng danh Nam Mô A Di Đà Phật đến khi xã bỏ báo thân được vãng sanh tây phương cực lạc, hãy like và đăng ký kênh để pháp âm được luân chuyển thỉnh chuyển pháp luân công đức vô lượng.
Hãy LIKE và ĐĂNG KÝ để theo dõi các video pháp âm mới nhất từ Si Bac.

●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬●
#nghekinhphat #phatphapnhiemmau #kinhphật #giảngkinh #niệmphật #kinhphatgiao #kinhsámhối, #kinhphậtgiáo, #tụngkinhhaynhất #thanhtamhuongphat

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe

2 thoughts on “Tụng Kinh Phật Này Trong Nhà Hưởng Lộc Trời Ban Sức Khỏe Vận May Tự Tìm Đến – Kinh Phật

  1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô đại từ đại bi Quan Thê ́ Âm Bồ Tát. Nam mô mười phương Chư Phật. Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng 🌻🌻🌻

  2. Nam mo a di da phat con cau xin duc phat tu bi quan am bo tat phu ho cho con cua con duoc vao truong cong an Nam mo a di da phat🙏🙏🙏🌹🌹🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *