4 thoughts on “Tư vấn sức khỏe Điều trị và phòng bệnh tăng huyết áp

  1. Bệnh viện Bình Dân Đà Nẵng – 376 Trần Cao Vân, Phường Xuân Hà, Thanh Khê, Đà Nẵng – Địa chỉ tin cậy của bệnh nhân

  2. 🇻🇳BÀ BTBYT NGUYỄN THỊ KIM TIẾN BẢO TÔI BỊ HUYẾT ÁP CAO LÀ DO CON CHÓ GHẺ ẤU DÂM HỒ CHÍ MINH NÓ CƯỚP NHÀ CƯỚP CỦA ĂN CHẬN TIỀN CHÍNH SÁCH CỰU QUÂN NHÂN NÊN TÔI BỰC TỨC VÀ BỊ LÊN MÁU.XIN ĐÀI CHO BIẾT BÀ TIẾN NÓI VẬY CÓ ĐÚNG KHÔNG🇻🇳

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *