từ trên khu du lịch nhìn toàn cảnh Quy nhơn và các tháp hotelquy nhơn.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

Leave a Reply