Từ Sài Gòn Tới Điện Biên Phủ (Trailer) | Điện Ảnh VNCH | Mỹ Vân Films | Saigonese Radio“Từ Sài Gòn Tới Điện Biên Phủ”, bộ phim màu đầu tiên của một thời vàng son điện ảnh Việt Nam Cộng Hoà, do hãng phim Mỹ Vân (Mỹ Vân Điện Ảnh)…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *