25 thoughts on “[TT] Jack Sama & Tiểu Cẩu Đến Đây _ Nhiều Bạn Yêu Cầu Nên Mình Xuất Bản Nè

  1. ID: lee018 ông này ổng cũng làm mấy cái video giống ô wind1943 nè. Có cái clip 2 người này làm nhân vật để đấu với nhau nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *