Truyện Nguyễn Ngọc Tư. Mèn ơi, truyện này hay chịu hông nổi.Truyện Nguyễn Ngọc Tư. Mèn ơi, truyện này hay chịu hông nổi.
Truyện ngắn: Tro tàn rực rỡ, của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.
Nhà xuất bản trẻ ấn hành năm 2015, với tựa đề sách “đảo”.
Mời quý vị nghe qua giọng đọc Cù Lú.
(Đọc vì đam mê, Nếu có vấn đề về bản quyền, xin lượng thứ và liên hệ theo, phutran265@gmail.com)

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

2 thoughts on “Truyện Nguyễn Ngọc Tư. Mèn ơi, truyện này hay chịu hông nổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *