Truyền hình VOA 22/10/19: Quốc hội VN lên án TQ vi phạm chủ quyền nghiêm trọngQuốc hội VN lên án TQ vi phạm chủ quyền nghiêm trọng. Việt Nam định vay thêm gần nửa triệu tỷ đồng để bù bội chi. Dân biểu tình bị giải tán trong…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa