Trương Ngọc Ánh nói về cách diễn xuất của diễn viên trẻ“Diễn viên gạo cội, giầu kinh nghiệm thì không nói làm gì. Nhưng xem các phim của diễn viên trẻ gần đây, phải nói rằng các bạn ấy diễn rất tinh tế, có rất nhiều điều mà ngay cả chúng tôi cũng cần học hỏi” – Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *