12 thoughts on “Trích Đoạn Cải Lương KHÔNG QUẢNG CÁO – Nhiều Nghệ Sĩ Trẻ Hơi Cao Vút,Cực Buồn Càng Nghe Càng Thấm

  1. Ỷ thiên đồ long ký ghe hay quá chi binh tinh và thái vinh và co thoại mỹ và kim tiểu long ghe đã thật ghe sướng rê luôn các thần tượng của em

  2. Tiếng giống phương cẩm ngọc quá đoạn đầu tiên phương cẩm ngọc hát hay kéo dài chửi cuối lắm luôn các Bạn ơi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *