20 thoughts on “Trên tay tai nghe không dây hoàn toàn Oppo O-Free

  1. Dislike cái. Say rượu mà làm review ak m. Lần sau nhậu xong tỉnh táo r hãy làm video nhá. Mà tốt nhất đừng làm nữa

  2. Ông này hay review mấy đồ âm thanh nhưng review ko hề tiến bộ, giọng chán, cách review chán, ko chuyên nghiệp tí nào, nhìn thấy ông này review là ko muốn nghe rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *