Trẻ bị zona có nguy hiểm và dễ để lại biến chứng hơn người lớn không?Zona là một chứng bệnh ngoài da do virus, thường gặp ở trẻ nhỏ và người từng mắc bệnh thủy đậu. Trẻ bị zona chủ yếu là do trước đó có bị thủy…

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Sức Khỏe: https://banglasemantics.net/category/suc-khoe/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa