Trân trần có dám đi bắt chuột như”thai giau”không | đồng ruộng “thiếu bóng cô thấm”Trân trần có dám đi bắt chuột như thế này không?
đồng ruộng thiếu bóng cô thấm nên đội máy cắt lúa kubota Dc105x buồn hihihi
Cảm ơn các bạn xem video cảnh gặt lúa bắt chuột
Niếu có trân trần và bóng dáng cô thấm thì đồng ruộng còn nhộn nhịp hơn nữa

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe/

5 thoughts on “Trân trần có dám đi bắt chuột như”thai giau”không | đồng ruộng “thiếu bóng cô thấm”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *