[Trần Tình Lệnh] Dàn nam diễn viên Trần Tình LệnhVương Nhất Bác
Tiêu Chiến
Uông Trác Thành
Tào Dục Thần
Kỉ Lý
Lý Bạc Văn
Hạ Bằng
Vương Hạo Hiên
Tống Kế Dương
Vu Bân
Trịnh Phồn Tinh
Tất Bồi Hâm
Quách Thừa
Lưu Hải Khoan
Chu Tán Cẩm

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://banglasemantics.net/category/giai-tri/

Leave a Reply