Trải nghiệm “làm ngư dân” ở Quan Lạn | QTVTham gia tour du lịch “một ngày làm ngư dân” trên đảo Quan Lạn để được trở thành người dân bản địa, cùng lao động theo các phương thức truyền thống.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://banglasemantics.net/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *