Tổng quan về phần mềm kế toán Metadata AccountingPhần mềm kế toán doanh nghiệp Metadata Accounting

► Đơn giản hóa
► Dễ sử dụng
► Đáp ứng tối đa nhu cầu quản lý kế toán của Doanh nghiệp
► Thỏa mãn Tiêu chuẩn Phần mềm kế toán
► Sử dụng Font Unicode
► Luôn cập nhật kịp thời các thay đổi mới nhất về chế độ kế toán và báo cáo thuế

☼ Giao diện phần mềm: cửa sổ động thể hiện các Danh mục, báo cáo. Người dùng có thể co giãn kích thước cửa số tùy ý
☼ Một bản quyền làm cho nhiều đơn vị kế toán. Mỗi 1 đơn vị tạo 1 tệp dữ liệu
☼ Phân quyển chi tiết tới từng chức năng
☼ Mở nhiều cửa sổ nhập liệu, nhiều báo cáo cùng lúc
☼ Báo cáo tự động hiển thị các thông tin tức thì về hàng hóa tồn kho, công nợ, tiền mặt, tiền gửi tại thời điểm nhập phiếu
☼ Tự động tính và áp giá vốn hàng xuất ra mà người dùng không phải thao tác; tự động kết chuyển các bút toán doanh thu, chi phí để lên báo cáo tức thì
☼ Số liệu liên năm, số dư của kỳ trước tự động kết chuyển sang kỳ kế toán sau
☼ Tự động trích khấu hao tài sản cố định
☼ Hỗ trợ in xuất chứng từ, báo cáo ra các định dạng excel, pdf, word hoặc xuất dữ liệu lên bảng kê HTKK để kê khai thuế
☼ In 1 loạt các chứng từ
☼ … và nhiều tính năng chi tiết khác các bạn có thể tham khảo trực tiếp khi trải nghiệm phần mềm

Nguồn: https://banglasemantics.net/

Xem thêm bài viết: https://banglasemantics.net/category/cong-nghe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *