Tổng Chủ biên, Chủ biên một số sách giáo khoa, hóa ra lại là…người quen sao?Chiều ngày 22/11/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông mới.  Trong số 32 bản thảo sách giáo khoa của 3 nhà xuất bản, gồm: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.  Điều chúng ta dễ dàng nhìn thấy là một số bộ sách giáo khoa này có tên Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới và Chủ biên chương trình môn học.  Về nguyên tắc, có lẽ việc làm này không sai nhưng khi một người đóng nhiều vai quá thì khó tránh được những thị phi của dư luận.  1 chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa- nhìn từ Nghị quyết 88 của Quốc hội  Khác với chương trình và sách giáo khoa hiện hành, lần đổi mới này thì Bộ Giáo dục đã chủ trương xây dựng “một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa” và sách giáo khoa chỉ là một tư liệu  giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh.  Chương trình giáo dục phổ thông mới tới đây xem trọng chương trình hơn sách giáo khoa.  Chính vì vậy, việc Bộ thông qua danh mục sách giáo khoa của chương trình giáo dục phổ thông mới thì chúng ta thấy có tới 5 bộ sách giáo khoa lớp 1- đây được xem là điểm mới và tạo nên sự cạnh tranh, cũng như tạo sự lựa chọn cho các địa phương và các đơn vị trường học.  Tuy nhiên, điều mà chúng ta dễ dàng nhìn thấy là trong 5 bộ sách giáo khoa được Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ký phê duyệt thì có tới 4 bộ sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.  Một bộ còn lại của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm và Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, nhìn đi, nhìn lại thì sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vẫn đóng vai trò chủ đạo trong những năm tới.  Trong khi đó, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lại là đơn vị trực thuộc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  Đọc lại Nghị quyết 88 của Quốc hội, trong Nghị quyết này có đoạn: “Khuyến khích các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông.  Để chủ động triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức việc biên soạn một bộ sách giáo khoa. Bộ sách giáo khoa này được thẩm định, phê duyệt công bằng với các sách giáo khoa do tổ chức, cá nhân biên soạn.  Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.  Thế nhưng, nhìn lại những vụ việc lùm xùm mà báo chí đã phản ánh trong thời gian qua về chuyện thẩm định sách giáo khoa lớp 1, dù không muốn chúng ta cũng đặt ra nhiều câu hỏi giả định khác nhau. Bởi, trong số rất nhiều bộ sách nhưng có 5 bộ sách đã được thẩm định thì có 4 bộ của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.  Tổng Chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới và nhiều Chủ biên môn học là Chủ biên sách giáo khoa?  Trước khi Bộ thông qua chương trình môn học thì dư luận đã lên tiếng về một số chuyên gia đang là Tổng Chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới, Chủ biên chương trình mô

source: https://banglasemantics.net

Xem thêm các bài viết về Kinh Doanh: https://banglasemantics.net/category/kinh-doanh/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *