One thought on “Tiross T621

  1. Khi đổ nước vào máy. Chuyển công tac sang đánh hơi nước thật sôi mới chuyển sang chês độ pha. Nước thật sôi pha mới ngon. Anh hoi bị lầm rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *