16 thoughts on “Tình Người Kiếp Rắn – Tập Show | Vũ Luân và các Nghệ Sĩ 1/9 /2019

  1. Mong sao chú sẽ khôi phục lại nền nghệ thuật cải lương nước nhà. Cảm ơn ,mãi ủng hộ chú ❤❤❤

  2. Nhìn đôi nghệ sĩ vu Luân và Tú Sương đúng la trơi sinh 1 cập đep đôi quá.Cầu chúc cho họ luon đươc nhiêu người yêu thích và gặp nhiều mai măn thuân lơi trên con đường nghệ thuật ,chúc 2 bạn luôn vui khỏe nhé để đem lời ca tiêng hát cong hiến cho đời

  3. Đúng là khí chất ngôi sao, múa ra bộ vài đường lã lướt là biết ngay,iu chị quá chị Tú Sương ơi😍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *