15 thoughts on “Tik Tok Trung Quốc / Các bài tập giảm cân nhanh nhất. Đùi #1

  1. Tập hiệu quả lắm nha mọi người :3 kiên trì tập một ngày vài tiếng , một tháng là thấy kết quả rõ rệt .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *