25 thoughts on “Tiểu sử diễn viên nữ chính Khâu Anh trong phim cùng em đến tận cùng thế giới

  1. trời ơi tôi lại tưởng đây là cặp đôi chị e cơ … hóa ra Tử Tuyền ít hơn Nhất Bác 1 tuổi. Đạo diễn làm Tử Tuyền trông già hơn so với tuổi =(((

  2. Trời má , muốn đập cái điện thoại , tìm chị Vương Tử Tuyền mà nó lại ra cái chị nào đó , bực quá , có ai giống tui không 😤😤😤😤

  3. thề.tau đi tìm Vương Tử Tuyền mà cứ mọc đây ra Lý Tử Tuyền với Vương Nhất Bác (khó chịu vl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *