5 thoughts on “Tiếp tục thí điểm cho xe du lịch Tàu cộng tự lái vào Quảng Ninh

  1. Thằng tàu vô Quảng ninh chính là ông nội của ông nội cho nên bãi . Tư chính nói nhiều chỉ làm hao giấy mực mà thôi

  2. TRung quoc lay mang nguoi viet nam de thi nghiem cong nghe xe khong nguoi lay cua ho …that la viet nam quakho va tham nhung .. (ho huong duoc bao nhieu tien khi cho phep trung quoc chay thi nghiem ….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *