6 thoughts on “Tiếng Sét Trong Mưa| Diễn viên BÙI CÔNG DANH lồng tiếng cho cậu 2 KHẢI VĂN( KHƯƠNG THỊNH)

  1. Nhận đọc voice off TVC,quảng cáo, trailer phim, lồng tiếng phim,Mv! Liên hệ mục giới thiệu để có chất giọng đọc Voice tốt nhất nhé! Thanks u so much

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira Extra Text
Cape Town, South Africa