5 thoughts on “TIẾNG ĐÀN TA LƯ- HƯỚNG DẪN CHẬM NHẢY TẬP THỂ

  1. Các bạn thấy video hữu ich chia sẻ và đăng kí kênh giup minh nhé. THAI HĂNG Sẽ tiep tục chia sẻ video dạy bài mới hot nhất đên quý vi. TKS ALL!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *