2 thoughts on “Tiếng Chim trao trảo. Quành quạch mồi mới Xuất bản. Âm Thanh cực chuẩn 100% ăn Chim

  1. Mình và moi người đa đăng ký kênh của bạn rồi.mong bạn gia líp nhiêu tiếng chim se rông như mít to tri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *