7 thoughts on “THVL | Người đưa tin 24G (6g30 ngày 06/07/2019)

  1. Phat it qua ,can bo oi. O dai Loan xe mai vuoc la 6000 ,5 trieu tien viet, con xe bon banh 10tried, Cong them o tu cho no so

  2. Phạt 60 triệu , vậy mới ko còn tình trạng như thế. Liên luỵ đến người khác và cho chính mình, 6 triệu thì ít quá. Tai nạn xe cộ gây hệ luỵ cho xã hội rất nặng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *