23 thoughts on “Thủy điện Đồng Nai 5 xả lũ gây ngập nặng, dân than không kịp cứu gà qué

  1. mùa mưa thì các hồ thủy điện xả râm rỉ đi . để hô mưa lớn cái rồi mới xả thì dân đỡ sao kịp . tại sao không theo dõi dữ báo thời tiết

  2. Sao hok báo dân là xã đập , mà xã ùi mới lo cứu trợ thì sao kịp mn ? Ai hiểu tại sao hok cmt dùm mìh cái … 👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *