22 thoughts on “Thuốc làm đẹp mã, sáng bóng quả cho cam đường canh,và các loại cây có múi.

  1. Quan trọng liều lượng pha+thời điểm phun+phun bao nhiêu lần+cách phun kia nếu ko thì👉🥀💔☠🤩

  2. Chào chị .chị cho e hỏi bây giờ Là tháng 8 chuẩn bị xang tháng 9 .thì phun thuốc này được không ah ! Và khi nào thì mình phun ka li trắng ah!?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *